A

Accumulatie
-> proces waarbij er steeds meer van iets is

Active inclusion
-> Actieve inclusie betekent dat elke burger, met name de meest achtergestelde, volledig kan deelnemen aan de samenleving, inclusief een baan hebben.

Activeringstraject
-> Tijdelijke trajecten van 3 tot maximaal 18 maanden waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden met als doel de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling.

Arbeidsbemiddelingsdienst
-> Openbare diensten die helpen om de arbeidsmarkt te verkennen en de zoektocht naar werk en alle beschikbare opleidingen en steunmaatregelen te genieten.

Arbeidskaart B (9bis)
-> Kaart om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten