Anais Velghe

Bron basistekst
Machielse, A. (2011). Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijnen effectieve interventies. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, Vol.20(4), 40-61. DOI: 10.18352/jsi.287
(bron: Vademecum 2015)

Top 5 bronnen
Machielse, A. (2003). Niets doen, niemand kennen. De leefwereld van sociaal geïsoleerde mensen [Doing nothing, knowing nobody. The world of socially isolated people]. Den Haag: Elsevier Overheid.

Machielse, A. (2006a). Onkundig en onaangepast. Een theoretisch perspectief op sociaal isolement [Incompentent and maladjusted. A theoretical perspective on social isolation]. Utrecht: Jan van Arkel.

Machielse, A., & Hortulanus, R. (2011). Sociaal isolement bij ouderen. Op weg naar een Rotterdamse aanpak [Social isolation in older people. A Rotterdam approach]. Amsterdam: SWP.

Sarason, B. R., Sarason, I. G., & Gurung, R. A. R. (2001). Close personal relationships and health outcomes. A key to the role of social support. In B.R. Sarason & S. Duck (Eds.), Personal relationships. Implications for clinical and community psychology (pp.15–41). New York: John Wiley.

Wester, F. (1995). Strategieën voor kwalitatief onderzoek [Strategies for qualitative research]. Bussum: Coutinho.

Artikels
Blok, M., Boer, A., Niehof, A., & Klerk, M. (2013). De bekendheid van mantelzorgers met voorzieningen ter ondersteuning van hulpbehoevenden. Tijdschrift Voor Gezondheidswetenschappen, 91(2), 108-114.

Cattan, M., White, M., Bond, J. & Learmouth, A. (2005). Preventing social isolation and loneliness among older people: A systematic review of health promotion interventions. Ageing & Society, 25(1), 41–67.

Coemans, Y, Vandoorne, J, & De Swert, G. (2006). Bouwen aan pensioen: Jong geleerd, oud gedaan. Gezinsbeleid in Vlaanderen., In: Gezinsbeleid in Vlaanderen., Jrg. 35 (2006) nr. 2, p. 3-46.

Findlay, R. A. (2003). Interventions to reduce social isolation amongst older people. Where is the evidence? Ageing & Society, 23(5), 647–658.

Laan, G. van der (2003). De professional als expert in practice-based evidence [The professional as expert in practice-based evidence]. Tijdschrift Sociale Interventie, 12(4), 5–16.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of Personality, 1(3), 141–169.

Machielse, A. (2006b). Social isolation: formal and informal support. In R. Hortulanus, A. Machielse & L. Meeuwesen (Eds.), Social isolation in modern society (pp. 115–136). London: Routledge.

Masuy, A. (2010). Steunbeleid voor mantelzorgers in België: Een typisch Belgische ontwikkeling. Belgisch Tijdschrift Voor Sociale Zekerheid., No:52(Iss:1), In: Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid., 52(2010)1 ; p. 57-79.

Melief, W. (2003). Evidence-based practice in sociale interventies [Evidence-based practice in social interventions]. Tijdschrift Sociale Interventie, 12(4), 17–29.

Sarason, B. R., Sarason, I. G., & Gurung, R. A. R. (2001). Close personal relationships and health outcomes. A key to the role of social support. In B.R. Sarason & S. Duck (Eds.), Personal relationships. Implications for clinical and community psychology (pp.15–41). New York: John Wiley.

Tomaka, J., Thompson, S., & Palacios, R. (2006). The relation of social isolation, loneliness, and social support to disease outcomes among the elderly. Journal of Ageing and Health, 18(3), 359–384.

Vandeurzen, J. (2016). De Vlaamse sociale bescherming: Een massieve oefening in devolutie tijdens de komende vijf jaren. Belgisch Tijdschrift Voor Sociale Zekerheid, Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, (2015)4.

Boeken
Appelhof, P., & Walraven, M. (2002). Sociale competentie ter bevordering van participatie in de samenleving. Een verkenning [Social competence as a means of improving participation in society. An elaboration]. Utrecht: Oberon.

Campen, C. van (red.) (2011). Kwetsbare ouderen [Frail elderly]. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Giddens, A. (2002). Runaway world. How globalisation is reshaping our lives. London: Profile Books.

Hart, H. ‘t, Boeije, H., & Hox, J. (red.) (2005). Onderzoeksmethoden [Research methods]. Amsterdam: Boom.

Hortulanus, R., Machielse, A., & Meeuwesen, L. (2003). Sociaal isolement. Een studie over sociale contacten en sociaal isolement in Nederland [Social isolation. A study on social contacts and social isolation in the Netherlands]. Den Haag: Elsevier Overheid.

Hortulanus, R., Machielse, A., & Meeuwesen, L. (2006). Social isolation in modern society. London: Routledge.

Machielse, A. (2003). Niets doen, niemand kennen. De leefwereld van sociaal geïsoleerde mensen [Doing nothing, knowing nobody. The world of socially isolated people]. Den Haag: Elsevier Overheid.

Machielse, A. (2006a). Onkundig en onaangepast. Een theoretisch perspectief op sociaal isolement [Incompentent and maladjusted. A theoretical perspective on social isolation]. Utrecht: Jan van Arkel.

Machielse, A., & Hortulanus, R. (2011). Sociaal isolement bij ouderen. Op weg naar een Rotterdamse aanpak [Social isolation in older people. A Rotterdam approach]. Amsterdam: SWP.

Santens, M. (2008). Een rechtvaardige gezondheidszorg (Tegenspraak. Cahiers 27). Brugge: Die Keure.

Wester, F. (1995). Strategieën voor kwalitatief onderzoek [Strategies for qualitative research]. Bussum: Coutinho.

Van Lieshout, Peter. (2016). Sociale zekerheid in een open samenleving. Amsterdam University Press.

Van Lieshout, Peter. (2016). Sociale zekerheid ‘migratie-proof’. Amsterdam University Press.

Kamerstuk
Tweede Kamer (2004/2005). Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wmo) [New rules on societal support; The Societal Support Law] (Memorie van toelichting, kamerstuk 30131, nr. 3). Den Haag: SDU

Programma's
Gemeente Rotterdam (2005). Actieprogramma Ouderenbeleid 2006–2010 [Platform Policy on Elderly 2006–2010]. Rotterdam: Gemeente Rotterdam/Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eindwerken
Demeulenaere, K. (2011). De sociale zekerheid. Torhout: KATHO. Departement ReNo.

Peeters, E. (2001). De wettelijke en aanvullende uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen. Campus HIK.

Van Put, I. (2013). Internationale tewerkstelling en sociale zekerheid: Hoe wordt de sociale bescherming van de mobiele werknemer gegarandeerd ? (Eindw. Sociaal Werk). Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Onderzoeksliteratuur
Aerts, I. (2016). Het aanvullend pensioen voor de loontrekkenden: Groepsverzekeringen binnen de KMO-sector: Een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar de toepassing van de groepsverzekering binnen de KMO-sector (Eerste druk ed.). Kortrijk: VIVES.

Groot, G. (2004). E-B. van Veen, Onderzoek naar de Europeesrechtelijke aspecten van concurrerende zorgverzekeraars en een wettelijk stelsel van sociale zekerheid, Tilburg: Tranzo 2002, 107 p. Tijdschrift Voor Gezondheidsrecht, 28(1), 76-78.

Himpens, E. (2007). Brugpensioen in tijden van vergrijzing: Een onderzoek naar werkmotivatie bij vijftigplussers binnen de Group TVH - Thermote & Vanhalst (Eindw. TP/GP/AIP). Kortrijk: Ipsoc.

Digitale anderstalige bronnen
Dagsvik, J., Jia, K., Orsini, Z., & Camp, K. (2011). Subsidies on low-skilled workers’ social security contributions: The case of Belgium. Empirical Economics, 40(3), 779-806.

Gert Schout, & Gideon de Jong. (2013). Public mental healthcare: Towards a superfluous safety net. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 22(3), 50-64.

Kuriakose, A., Heltberg, R., Wiseman, W., Costella, C., Cipryk, R., & Cornelius, S. (2013). Climate‐Responsive Social Protection. Development Policy Review, 31(S2), O19-O34.

Brochures
Sociaal Huis (z.d.). Thuiszorg. Geraadpleegd op 14 december 2018, op http://www.sociaalhuiskuurne.be/website/382-www/version/default/part/AttachmentData/data/thuiszorg.pdf

Grafiek
(bron: Vademecum 2015)