B

Benchmark
-> Economie - maatstaf om gelijksoortige zaken of diensten met elkaar te vergelijken om bijv. prestaties of resultaten te verbeteren .

Beroepsactieve bevolking
-> Het aantal mensen dat actief is op het werkveld.