B

Benchmark
-> Economie - maatstaf om gelijksoortige zaken of diensten met elkaar te vergelijken om bijv. prestaties of resultaten te verbeteren.

Beroepsactieve bevolking
-> Het aantal mensen dat actief is op het werkveld.

Beroepsinschakelingsuitkeringen/wachtuitkeringen
-> Een inschakelingsuitkering is er voor mensen die nog niet (voldoende) gewerkt hebben

Bijstandsuitkeringen
-> Dienen als ultieme vangnetten voor personen en gezinnen die niet over voldoende middelen van bestaan beschikken en om hen een minimuminkomen te waarborgen.

Bruto Binnenlands Product (BBP)
-> De geldwaarde van alle goederen en diensten die in een bepaalde tijd in een land worden geproduceerd en geleverd.

Burgerschapsladder
-> Soort verdeling tussen arbeiders