Brooklyne Kindt

Bronnen:
Heylen, V. (2012). Het statistisch voorspellen van het risico op langdurige werkloosheid. Geraadpleegd op 22 oktober 2018 via http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2013/197_statistisch_voorspellen.pdf

bronnen analyse de Vlaming over zijn sociale zekerheid
Laenen, T. Meuleman, B. Abts, K. Swyngedouw, M. (2016) de vlaming over sociale zekerheid.//Centrum van sociologisch onderzoek

Gebruikte bronnen analyse top 5

- Debusscher, M. & Elchardus, M. (2002). Het draagvlak van de solidariteit. Deelrapport De steun voor de sociale zekerheid. Brussel: Vrije Universiteit Brussel.

- Deleeck, H. (1983). Het Matteüseffect. De ongelijke verdeling van de sociale overheidsuitgaven in België. Antwerpen: Kluwer.

- Abts, K. & Kochuyt, T. (2013). De vreemde bedreiging van de verzorgingsstaat. Tijdschrift Voor Sociologie 34(3-4): 227–249.

- Van Oorschot, W. (2006). Making the difference in social Europe: deservingness perceptions among citizens of European welfare states. Journal of European Social Policy 16(1): 23–42.

- Van Oorschot, W., Reeskens, T. & Meuleman, B. (2012). Popular perceptions of welfare state consequences: A multilevel, cross-national analysis of 25 European countries. Journal of European Social Policy

andere bronnen

- Alesina, A. & Glaeser, E. (2004). Fighting Poverty in the US and Europe: a World of Difference. New York: Oxford University Press.
- Banting, K.G. & Kymlicka, W. (2006). Multiculturalism and the Welfare state: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies. (K.G. Banting & W. Kymlicka, Eds.). Oxford: Oxford University Press.
- Bommes, M. & Geddes, A. (2000). Immigration and welfare: Challenging the borders of the welfare state. London: Routledge.
- Borjas, G.J. (1999). Immigration and Welfare Magnets. Journal of Labor Economics, 17(4): 607–637.
- Clasen, J. & van Oorschot, W. (2002). Changing principles in European social security. European Journal of Social Security, 4(2): 89–115.
- Coughlin, R.M. (1980). Ideology, public opinion & welfare policy: Attitudes towards taxes and spending in industrialized societies. Berkeley: Institute of International Studies, University of California.
- Crepaz, M. & Damrom, R. (2009). How the Welfare State Shapes Attitudes About Immigrants. Comparative Political Studies, 42(3): 437–463.
- Feldman, S. & Zaller, J. (1992). The Political Culture of Ambivalence: Ideological Responses to the Welfare State. American Journal of Political Science, 36(1), 268–307.
- Gelissen, J. (2001). Worlds of welfare, worlds of consent? Public opinion on the welfare state. Tilburg: Katholieke Universiteit Braban
- Svallfors, S. (2007). The political sociology of the welfare state: institutions, social cleavages, and orientations. Stanford: Stanford University Press.

Gebruikte bronnen analyse top 5
- Cantillon, B., Van Lancker, W., Goedemé, T., Verbist, G., Salanauskaite, L., De Maesschalck, V. & Van Mechelen, N. (2013), ‘Bouwen aan een nieuwe toekomst voor de kinderbijslagen: een must voor al wie het ernstig neemt met armoedebestrijding’, Welzijn & Zorg in Vlaanderen (lustrumed. 2013). Kluwer, te verschijnen.

- Corluy, V. & Vandenbroucke, F. (2014), ‘Individual Employment, Household Empoyment and Risk of Poverty in the EU. A Decomposition Analyses’, in B. Cantillon en F. Vandenbroucke (eds.), Reconciling Work and Poverty Reduction. How successful are European welfare states?, Oxford: Oxford University Press, te verschijnen.

- Van Mechelen, N., Marchal, S., Goedemé, T., Marx, I. & Cantillon, B. (2011), The CSB-Minimum Income Protection Indicators dataset (CSB-MIPI). Antwerp: University of Antwerp.

- Van Rompuy, P. (2010), Het dalend aandeel van arbeid in het nationaal inkomen: oorzaken en gevolgen. Leuvense Economische Standpunten 2010/130. Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoekseenheid Centrum voor Economische Studiën.

- Vandenbroucke, F., & Diris, R. (2014), “Mapping at-risk-of-poverty rates, Household Employment and Social Spending’, in B. Cantillon & F. Vandenbroucke (eds.), Reconciling work and poverty reduction: how successful are European welfare states? Oxford: Oxford University Press, to be published.