Buitengewoon Secundiar Onderwijs

BuSO: Buitengewoon Secundair onderwijs
-> Geen algemene contactgegevens
->Biedt een secundaire opleiding aan jongeren die een handicap of leer/opvoedingsmoeilijkheden hebben.