C

Geaffecteerde verbruiksbelasting
-> Belastingen die een consument over het verbruik van goederen en diensten betaald. Het is altijd bij de prijs van een product inbegrepen.

Gewaarborgde bijslag
-> Een vangnet voor wie geen kinderbijslag ontvangt op basis van buitenlandse of internationale regeling. Dit hangt onder meer af van jouw verblijfsstatuut.

Gewaarborgd inkomen (voor bejaarden)
-> Minimuminkomen voor bejaarden die niet gedekt worden door de bestaande pensioenregelingen of die slechts rechten kunnen doen gelden op een ontoereikend pensioen.

Conjunctuur
-> De versnellingen en vertragingen in het groeitempo van het nationaal product.

Contactarmen
-> Personen die geen last hebben van een eenzaamheidsgevoel, maar een klein en eenzijdig netwerk hebben.