Central Provident Fund

CPF : Central Provident Fund
-> De CPF is een verplichte sociale zekerheid spaarregeling die wordt gefinancierd door bijdragen van werkgevers en werknemers.