Dienst Vreemdelingenzaken

DVZ: Dienst Vreemdelingenzaken
-> 02 793 80 00
-> Pachecolaan 44, 1000 Brussel
-> De dienst verzekert het beheer van de immigratiestomen in samenwerking met verschillende partners, waakt over de toegang van vreemdelingen tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering