Electronic Exchange Of Social Security Information

EESSI: Electronic Exchange of Social Security Information
-> IT-systeem dat de sociale-zekerheidsorganen in Europe zal helpen informatie uit te wisselen.