Evi De Busscher

Bron basistekst:

Bea Cantillon, N. V. (2013). Armoedebestrijding en sociale zekerheid: barsten in een beleidsparadigma. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

Gebruikte bronnen analyse top 5

- Oecd (2016). Recruiting immigrant workers. The Netherlands. Parijs: oecd
- Kremer, M. (2013). Vreemden in de verzorgingsstaat. Hoe arbeidsmigratie en
sociale zekerheid te combineren.
Den Haag: Boom/Lemma.
- Kremer, M. (2016). Earned citizenship. Migrants’ view on the welfare state.
- Berghman, J. & Schoukens, P. (red.) (2011). The social security of moving
researchers.
Leuven/Den Haag: Acco.
- Hooghe, M., Reeskens, T., Stolle, D. & Trappers, A. (2009). Ethnic diversity
and generalized trust in Europe in a cross-national multilevel study.

Bibliografie

Cantillon, B. (1993), ‘De beperkingen van de sociale zekerheid’, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 35:1, p. 3-43

Marx, I., Salanauskaite, L. & Verbist, G. (2013), The Paradox of Redistribution Revisited: And That It May Rest in Peace? IZA Discussion Papers 7414, Institute for the Study of Labor (IZA).

Van Mechelen, N. & Marchal, S. (2013), ‘Struggle for Life: Social Assistance Benefits, 1992- 2009’, in I. Marx & K. Nelson (eds.), Minimum Income Protection in Flux. Palgrave Macmillan, p. 28-53.

Cantillon, B., Van Lancker, W., Goedemé, T., Verbist, G., Salanauskaite, L., De Maesschalck, V. & Van Mechelen, N. (2013), ‘Bouwen aan een nieuwe toekomst voor de kinderbijslagen: een must voor al wie het ernstig neemt met armoedebestrijding’, Welzijn & Zorg in Vlaanderen (lustrumed. 2013). Kluwer, te verschijnen.

Corluy, V. & Vandenbroucke, F. (2014), ‘Individual Employment, Household Empoyment and Risk of Poverty in the EU. A Decomposition Analyses’, in B. Cantillon en F. Vandenbroucke (eds.), Reconciling Work and Poverty Reduction. How successful are European welfare states?, Oxford: Oxford University Press, te verschijnen.

Van Mechelen, N., Marchal, S., Goedemé, T., Marx, I. & Cantillon, B. (2011), The CSB-Minimum Income Protection Indicators dataset (CSB-MIPI). Antwerp: University of Antwerp.

Van Rompuy, P. (2010), Het dalend aandeel van arbeid in het nationaal inkomen: oorzaken en gevolgen. Leuvense Economische Standpunten 2010/130. Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoekseenheid Centrum voor Economische Studiën.

Vandenbroucke, F., & Diris, R. (2014), “Mapping at-risk-of-poverty rates, Household Employment and Social Spending’, in B. Cantillon & F. Vandenbroucke (eds.), Reconciling work and poverty reduction: how successful are European welfare states? Oxford: Oxford University Press, to be published.

Cantillon, B. (2013). Armoedebestrijding en sociale zekerheid: barsten in een beleidsparadigma. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

Cantillon, B., Pestieau, P., & Schokkaert, E. (2009). Social security and subsidiarity. In B. Cantillon, P. Pestieau, & E. Schokkaert, Quel état pour quelles performances économiques (pp. 573 - 589). Chareleroi: Centre interuniversitaire de formation permanent.

Vandenbroucke, F., Corluy, V., & Cantillon, B. (2014). Individual employment, and risk of poverty in the European Union. A decomposition analysis. In F. Vandenbroucke, V. Corluy, & B. Cantillon, Reconciling work and poverty reduction. How successful are European welfare states? (pp. 94 - 130). Oxford: Oxford University Press.

Cantillon , B., & Van Mechelen, N. (2014, Juli 17). Cracks in a policy paradigm – poverty reduction and social security: the case of Belgium. International Review of Sociology, 1-21.

Deleeck, Herman ; herziene en geactualiseerde uitgave o.l.v. Bea Cantillon en Natascha Van Mechelen.

Deleeck, H., Cantillon, B., & Van Mechelen, N. (2003). De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken. Leuven: Leuven : Acco.

Van Mechelen, N., & Bogaerts, K. (2008). Aanvullende financiele steun in Vlaamse OCMW's. Antwerpen: Universiteit Antwerpen. Centrum voor sociaal beleid.

Van Lieshout, Peter. (2016). Sociale zekerheid ‘migratie-proof’. Amsterdam University Press.

Van der Does, L. (1946). Sociale zekerheid. Amsterdam: Wereldbibliotheek.

Van Lieshout, Peter. (2016). Sociale zekerheid in een open samenleving. Amsterdam University Press.

Sociale zekerheid in 2025. (2013). B & M : Tijdschrift Voor Beleid, Politiek En Maatschappij., No:40(Iss:3), In: B & M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij.

Van Der Mei, A. (2014). De EU-bevoegdheid betreffende de externe coördinatie van sociale zekerheid. Nederlands Tijdschrift Voor Europees Recht, 20(5), 172-178.

De Winter, P. (2016). Zacht waar het kan, hard waar het moet? Casestudies naar handhaving in de sociale zekerheid. Recht Der Werkelijkheid, 37(1), 60-64.

Den Broeder, A. (1986). Bestuurbaarheid van de sociale zekerheid : De doelmatigheid van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid in theorie en praktijk. Deventer: Kluwer.

Beyers, T. (1992). Impact van de sociale zekerheid op het gezin. Leuven: K.U.Leuven. Faculteit Economische en toegepaste economische wetenschappen.

Beyers, T. (1992). Impact van de sociale zekerheid op het gezin. Leuven: K.U.Leuven. Faculteit Economische en toegepaste economische wetenschappen.

Heyrman, P. (2017). Solidariteit en verantwoordelijkheid. Geschiedenis sociale zekerheid zelfstandigen (Vol. 2017). K.U.Leuven, KADOC.

Pacolet, J. (2018). De superioriteit van de sociale zekerheid om de kosten van de vergrijzing te dekken.

Atkinson, A., & Rein, M. (1993). Age, Work and Social Security. Engeland: Palgrave Macmillan.

Albeda, W. European Journal of Law and Economics (2000) 10: 121. https://doi.org/10.1023/A:1018797715839

Burkhause, R. V. (2013). A Challenge to Social Security: The Changing Roles of Women and Men in American Society. Amerika: Academic Press.

Belga. (2018, december 11). Europees Parlement keurt werkloosheidsuitkering vanaf eerste werkdag voor buitenlanders goed. Het nieuwsblad , p. 1.

Belga. (2018, december 9). Hoe werkt een minderheidsregering en hoe brachten voorgangers het er vanaf? Het Laatste Nieuws , p. 2.

Christophe Maertens, C. (2018, december 5). Laatste Ieperse OCMW-raad ooit. Het Laatste Nieuws , p. 1.

Cantillon, B., Atkinson, T., Marlier, E., & Nolan, B. (2002). social indicators: the eu and social inclusion. Engeland: Oxford Scholarship Online.

Cantillon, B. (2012). Social Inclusion and Social Protection in the EU: Interactions between Law and Policy (Law and Cosmopolitan Values) . Engeland: Intersentia.

Cantillon, B., & Janssens, P. (2011). Voor wat hoort. Amsterdam: De bezige bij.

Van Langendonck, J. (1980). Pensioenen (Sociale zekerheid). Leuven: KU Leuven. Audiovisuele dienst [prod., real., dist.].

Van Langendonck, J. (1980). Arbeidsongeschiktheid (Sociale zekerheid). Leuven: KU Leuven. Audiovisuele dienst [prod., real., dist.].

Van Langendonck, J. (1980). Bestaansrecht en kinderbijslag (Sociale zekerheid). Leuven: KU Leuven. Audiovisuele dienst [prod., real., dist.].

Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming, 06/09/2016
Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1027190&param=informatie

Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming, 23/08/2012 Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1022146&param=informatie

Decreet betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen, 05/12/2018
Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029944&param=informatie