F

Fiscalisering
-> Het financieren van een collectieve voorziening uit de belanstingsmiddelen i.p.v. uit premies.

flankeren
-> Aanvullen met.

Forfaitair
-> Volgens een vastgestelde norm.