Federaal Agentschap Voor De Kinderbijslag Famifed

Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)
-> 0800 94 434 (algemene info)
-> Belgische federale instelling die verantwoordelijk is voor het beheer van de kinderbijslag