Federale Overheidsdienst Voor Sociale Zekerheid

->Adres: Kruidtuinlaan 50 1000 Brussel
-> Doelgroep: Ze richten zich hoofdzakelijk tot mensen die gedekt zijn door de sociale zekerheid of interesse hebben om dit te doen.
->E-mail: eb.def.cosnim|ytiruces.laicos#eb.def.cosnim|ytiruces.laicos
->Telefoon: 0477 848 664
->Website: http://socialsecurity.belgium.be
->Werking: Ze zorgen voor coördinatie en ondersteuning van het sociaal beleid. Ze hebben een aanbod van sociale dienstverlening en bestrijden fiscale fraude. Ze voeren inspectieopdrachten, opdrachten m.b.t. de toekenning van vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen en de controle op de verzekeringsfondsen voor zelfstandigen uit. Ze voeren ook nog opdrachten m.b.t. toekenning van rechten voor burgerlijke oorlogsslachtoffers en het beheer van de daarmee verbonden historische archieven uit. Het FOD telt 700 ambtenaars die verdeeld zijn over de Diensten van de Voorzitter, de stafdiensten en de 4 directies-generaal.