Frank Vandenbroucke

Frank Vandenbroucke

• Beroep: professor aan KU Leuven, docent aan universiteit Antwerpen, houder van leerstoel CSB en universiteit van Amsterdam
• Beroepen in het verleden: minister van Sociale Zaken, Werk, Pensioenen, werk, onderwijs, vorming
• E-mail: eb.nevueluk|ekcuorbnednav.knarf#eb.nevueluk|ekcuorbnednav.knarf
• Studies: economie, doctoraat filosofie in Oxford
• Specialisaties: EU, ontwikkeling van sociaal en werkgelegenheidsbeleid in de EU lidstaten