H

Hervormingsblauwdrukken
-> Plan van uitvoeren van een hervorming.

Horizontale solidariteit
-> Verband tussen premie en risico.

Hypermobiele Arbeidsmigrant
-> Arbeiders uit andere landen die zeer soepel zijn.