Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
-> Brabanstraat 62 1210 Brussel
-> 02 209 13 00
-> Openbare instelling van sociale zekerheid die werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, PWA) betaalt.