Hulpkas Voor Ziekte En Invaliditeitsverzekering

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
-> Troonstraat 30A 1000 Brussel
-> 02 229 35 00
-> eb.vogf.vizh-imaac|ofni#eb.vogf.vizh-imaac|ofni
-> Openbare instelling van sociale zekerheid die alles inzake verplicht verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, net zoals de ziekenfondsen, op zich neemt, maar onder een publiek statuut.