I

Indexeren
-> Een index maken op / in de index opnemen.

Indexkoppeling
-> Aanpassing van lonen en pensioenen aan de ontwikkeling van de inflatie in het desbetreffende land, zodat de koopkracht niet aangetast wordt.