Bronnenlijst

Bron basistekst
Corluy, V., Mussche, N., Marx, I.(2014) Sociale zekerheid en migratie in België: Een paradoxale situatie van inclusie en armoede. Tijdschrift voor welzijnswerk, (pp. 9-16) jg.38, nr. 339

Gebruikte bronnen top 5
- Mussche, N. (2008), Immigration and the Formation of the Open Welfare State - the Belgian Example, S.J.D. Dissertation, Harvard Law School, http://hollis.harvard.edu/?itemid=|library/m/aleph|012073319 (not published, contact: eb.neprewtnau|ehcssum.eknin#eb.neprewtnau|ehcssum.eknin)
- Corluy, V. & G. Verbist (2014), ‘A household perspective on the precarious labour market integration of immigrants in Belgium’. In: Haers, J. (eds.) Beyond the Demographic Divide: Drivers of Population Change at Work in Europe, the Middle-East and North Africa. International Population Series
- Cantillon, B. (2011), ‘The Paradox of the Social Investment State. Growth, Unemployment and Social Inclusion in the Social Investment State’
- Cantillon, B., Marx, I. & De Maesschalck, V. (2003), Het trilemma van de sociale zekerheid: verleden, heden en toekomst: de minimumbescherming in de welvaartsstaat, B.T.S.Z. 2003 (2)
- OECD (2012) Settling In: OECD Indicators of Immigrant Integration 2012. Paris: OECD Publishing.

Bibliografie
- Bouckaert, S. (2012), Vreemdelingen en Sociale Bijstand, Leefloon, Gewaarborgde Gezinsbijstand, Inkomensgarantie en Tegemoetkomingen aan Personen met een Handicap. Mechelen, Kluwer
- Corluy, V. & G. Verbist (2014), ‘A household perspective on the precarious labour market integration of immigrants in Belgium’. In: Haers, J. (eds.) Beyond the Demographic Divide: Drivers of population Change at Work in Europe, the Middle-East and North Africa. International Population Series
- OECD (2012) Settling In: OECD Indicators of Immigrant Integration 2012. Paris: OECD Publishing.
- Cantillon, B., Marx, I. & De Maesschalck, V. (2003), Het trilemma van de sociale zekerheid: verleden, heden en toekomst: de minimumbescherming in de welvaartsstaat, B.T.S.Z. 2003 (2)
- Cantillon, B. (2011), ‘The Paradox of the Social Investment State. Growth, Unemployment and Social Inclusion in the Social Investment State’
- Mussche, N., Corluy, V. & Marx, I. (2014), Migrant Access to Social Security - policy and practice in Belgium - Study for the Belgian National Contact Point of the European Migration Network (EMN), http://www.emn-belgium.be/publication/migrant-access-social-security-policy-and-practice-belgium-emn, geraadpleegd op 29 april 2014
- Mussche, N. (2008), Immigration and the Formation of the Open Welfare State - the Belgian Example, S.J.D. Dissertation, Harvard Law School, http://hollis.harvard.edu/?itemid=|library/m/aleph|012073319 (not published, contact: eb.neprewtnau|ehcssum.eknin#eb.neprewtnau|ehcssum.eknin)
- Mussche, N. (2009) Immigratie en de ontwikkeling van de open welvaartsstaat: het belang van immigratie in de ontwikkeling van het territorialiteitsprincipe in de sociale zekerheid. Antwerpen: Universiteit Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid
- Mussche, N. (2008) Immigranten en de sociale zekerheid in België: het voorbeeld van de kinderbijslagregeling. Belgisch tijdschrift voor Sociale Zekerheid, p.537-564. Brussel: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
- Mussche, N. (2009) Immigranten en de sociale zekerheid in België: de arbeidsongevallenregeling. Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, p. 511-536. Brussel: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
- Corluy, V. Verbist, G. (2010) Inkomens- en arbeidsmarktpositie van migranten in België. Over.werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE, p.85-90 Leuven, Acco
-Corluy, V. Mussche, N. (2011) Het aanpakken van arbeidsmarkttekorten door migratie in België. Over.werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE, p.20-26. Leuven, Acco
- Corluy, V. Nys, A. Meeusen, L. (2016) Who cares? A Counterfactual Analysis of Household Work Intensity in Households with Disabled Family Members. Social Indicators Research, Vol. 128 (2), pp. 675-691
- Kuypers, S., Marx, I. (2018) Estimation of Joint Income-Wealth Poverty: A Sensitivity Analysis. Social Indicators research, vol 136 (1), pp. 117-137
- Kuypers, S., Marx, I. (2018) The Truly Vulnerable: Integrating Wealth into the Measurement of Poverty and Social Policy Effectiveness. Social Indicators Research
- Marx, I. Van Rie, T. (2012) The European Union at Work? The European Employment Strategy from Crisis to Crisis. JCMS: Journal of Common Market Studies, March 2012, Vol. 50 (2), pp. 335-356
- Cantillon, B., Marschal, S., Luigjes, C. (2017) Decent Incomes for the Poor: Which Role for Europe?
JCMS: Journal of Common Market Studies, March 2017, Vol. 55 (2), pp. 240-256
- Cantillon, B., Van Lancker, W., Gheysels, J. (2015) The Impact of child benefits on single mother poverty: Exploring the role of targeting in 15 European countries
International Journal of Social Welfare, July 2015, Vol. 24 (3), pp. 210-222
- Cantillon, B. & Pintelon, O. (2009) De paradox van de (sociale) investeringsstaat: Waarom is de armoede niet gedaald?
Tijdschrift voor welzijnswerk, 33(2009)304, p.5-12
- Corluy, V., Mussche, N., Marx, I. (2014) Economische migratie in en uit België: Formele arbeidsmigratie versus detachering
-Corluy, V., Nys, A., Meeusen, L. (2016) Who cares? A Counterfactual Analysis of Household Work Intensity in Households with Disabled Family Members.
Social Indicators Research, Vol. 128(2), pp. 675-691
-Corluy, V., Marx, I., Verbist, G. (2012) De impact van regularisatie op de socio-economische trajecten van migranten: De Belgische regularisatie van 200.
Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, 54(2012)1, p.159-193
-Salanauskaite, L., Marx, I., Verbist, G. (2016) For the Poor, but Not Only the Poor: On Optimal Pro-Poorness in Redistributive Policies
Social Forces, 2016, Vol. 95 (1), pp. 1-24
-Corluy, V. & Verbist, G. (2010) Inkomens- en arbeidsmarktpositie van migranten in België
Over.Werk: Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 20(2010)4, p. 85-90
-Grabkja, M., & Verbist, G. (2017) Distributive and poverty-reducing effects of in-kind housing benefits in Europe: with a case study for Germany.
Journal of Housing and the Built Environment, 2017, Vol. 32 (2), pp. 289-312
- Van Lieshout, P. (2016) Sociale zekerheid ‘migratie-proof’. Amsterdam University Press
- Despontin, M., Jegers, M. (1996) De sociale zekerheid verzekerd? Brussel, VUB Press
- Pieters, D., (2018) Sociale zekerheid begrijpen. Leuven: Acco
- Cantillon, B., Marx, I. & De Maesschalck, V. (2003), Het trilemma van de sociale zekerheid: verleden, heden en toekomst: de minimumbescherming in de welvaartsstaat, B.T.S.Z. 2003 (2)
- De Grauwe, P., Deleeck, H. (1995) Onze sociale zekerheid. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving., Jrg. 62, nr. 6, pp. 6-15
- Koster, G., Reactie op: Arbeidsgerelateerde zorg en sociale zekerheid. TBV - Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 6/2015, Vol. 23(6), pp. 249-250
- Vandercruyssen, C. (2006) Aangifte sociaal risico (ASR) binnen het E-government van de sociale zekerheid. Kortrijk: Ipsoc
- Vandevyver, E. (2006) Een evaluatie van vijf jaar zorgverzekering. Kortrijk: Ipsoc
- Vilez, L. (2006) De zelfstandigen sociaal verzekerd: wegwijs in hun rechten en plichten. Kortrijk: Ipsoc
- Berghman, J., De Moor, R. (1995) Sociale zekerheid. Rapport van de Projectgroep Internationale Betrekkingen: Utrecht. Doorwerking van christelijk-sociale waarden in Europa, pp. 15-20
- Berghman, J., Klosse, S., Vonk, G. (2005) Kind en sociale zekerheid: verwend of verdrukt? Sociale verzekeringsbank (SVB), Amstelveen
- Simoens, D., Van Eeckhoutte, W., Van Limberghen, G., Van Steenberge, J. (2008) Codex Sociale Zekerheid. Die Keure, Brugge.
- Bashford, S. (2010) Social Security. Marketing, p. 15
- Diamond, P. (2004) Social Security. American Economic Review, Vol. 94(1), p.1(24)
- Lerner, J., Hawkings, R. (2016) Welfare, Liberty and Security for All? U.S. Sex Education Policy and the 1996 Title V Section 510 of the Social Security Act. Achives of Sexual Behaviour, Vol. 45(5), pp. 1027-1038
- Verwer, I.J.G.M., Groothoff, J.W., Van Der Velden, J. Van Der Gulden, J.W.J (2013) Sociale zekerheid bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Duitsland in historisch perspectief. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, Vol. 91(6), pp. 340-346
- Verwer, I.J.G.M., Groothoff, J.W., Van Der Velden, J. Van Der Gulden, J.W.J (2013) Sociale zekerheid bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland in historisch perspectief. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, Vol. 92(A), pp. 26-32
- Snels, I. (2014) Ontwikkelingen in de sociale zekerheid, arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie, professionalisering dienstverlening. Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde, Vol. 22(3), pp. 128-129
- Corluy, V. Verbist, G. (2010) Inkomens- en arbeidsmarktpositie van migranten in België. Over.werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE, p.85-90
- Corluy, V. Mussche, N. (2011) Het aanpakken van arbeidsmarkttekorten door migratie in België. Over.werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE, p.20-26
- Corluy, V. Nys, A. Meeusen, L. (2016) Who cares? A Counterfactual Analysis of Household Work Intensity in Households with Disabled Family Members. Social Indicators Research, Vol. 128 (2), pp. 675-691
- ACV (2008). Sociale zekerheid. Geraadpleegd van http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE322761
- Belgische boerenbond (195?) Diensten sociale zekerheid, jaren 1950. Geraadpleegd van http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2868462
- ACW (2008/2009) Campagne ‘De sociale zekerheid is er voor u’, september 2008 - mei 2009. Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE260182
- Lafleur, J. Marfouk, A. Fadil N. (2017) Migratie in België in 21 vragen en antwoorden.
Universitaire Pers Leuven
- B.S. 11 februari 2008, J.L.M.B. 2008, 283
- Art. 108 van de Programmawet van 22 juni 2018, B.S. 28 juni 2012
- GwH, 12 december 2007, nr. 153/2007