Institution For Occupational Retirement Provisons

Institution for Occupational Retirement Provisons
-> Richtlijn van de Europese Unie die is ontworpen om een ‚Äč‚Äčinterne markt voor bedrijfspensioenvoorziening tot stand te brengen. Het legt minimumnormen vast voor de financiering van pensioenregelingen, de soorten investeringen die pensioenen mogen doen en maakt grensoverschrijdend beheer van pensioenregelingen mogelijk.