K

Kapitalisatietechniek
-> Uitkeringen worden gefinancierd uit het kapitaal, inbegrepen de intresten, dat werd gevormd door een soort individuele sociale zekerheidsrekening van de verzekerde.

Koopkrachtvastheid
-> Het inkomen volgt de nominale prijzenevolutie.