Kind En Gezin

Kind en Gezin
-> Agentschap van de Vlaamse overheid
-> Opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.