Kirsty De Bourdeaud Huy

Bron Basistekst

Kremer, M.(2016)Sociale (on)zekerheid, de voorziene toekomst: Sociale zekerheid: migratie-proof.Amsterdam: Amsterdam University Press.

Gebruikte bronnen analyse top 5

oecd (2016). Recruiting immigrant workers. The Netherlands. Parijs: oecd

Kremer, M. (2016). Earned citizenship. Migrants’ view on the welfare state.

Kremer, M. (2013). Vreemden in de verzorgingsstaat. Hoe arbeidsmigratie en
sociale zekerheid te combineren. Den Haag: Boom/Lemma.

Berghman, J. & Schoukens, P. (red.) (2011). The social security of moving
researchers. Leuven/Den Haag: Acco.

Hooghe, M., Reeskens, T., Stolle, D. & Trappers, A. (2009). Ethnic diversity
and generalized trust in Europe in a cross-national multilevel study.

Bronnenlijst

60plus: gids voor wie het pensioen nadert of bereikt heeft. Brussel: Vlaamse overheid.

Agten, J. Asselberghs, L. (2001) OCMW zakboekje: Beleid en sociale dienst. Mechelen: Kluwer.

Alesina, A. & Glaeser, E. (2004). Fighting Poverty in the eu and Europe. Oxford: Oxford U.P.

Bannink, D., Bosselaar, H., Veer, J. Trommel, W. (2014). De gedecentraliseerde integratie van het sociale domein. Beleid en Maatschappij, 41(1), 65-73.

Berghman, J. Klosse, S. Vonk, G. (2005). Kind en sociale zekerheid: verwend of verdrukt? Sociale Verzekeringsbank (SVB): Amstelveen.

Berkhout, E. (2011) Wat beweegt kennismigranten?,p.1-4

Berkhout, E. & Hof,B. (2012) De economische bijdrage van tijdelijke arbeidsmigranten: een realistisch beeld.
Beschikbaar in VIVES Kortrijk

Borjas, G. (11 januari 2003) The labor demand curve is downward Sloping: reexamining the impact of immigration on the labor market. The quarterly journal of economics.

cbs (2012). Jaarrapport integratie. Den Haag: cbs

CM. (2013) De ziekteverzekering in een notendop. Brussel

Dardenne,M. Daerden,M. Een toekomst voor onze pensioenen: groen boek. Brussel, NPC.
De toekomst van arbeidsmigratie in de Europese Unie. Den Haag: wrr

De werkvloer wordt er niet veiliger op: meer doden bij arbeidsongevallen. NieuwsDump.be,

Engelen, E. (2004). Hoe openheid en bescherming te combineren? Pleidooi voor een ‘burgerschapstrap’. Migrantenstudies, 20(91), 2-21.

Entzinger, H. & Meer, J.(red.) (2004). Grenzeloze solidariteit. Amsterdam: De Balie.

Hertogs, J. (2010). Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen: Wat zijn de mogelijkheden? Turnhout: Katholieke Hogeschool Kempen.

In holtslag, J. Kremer, M. & Schrijvers, E. (red.), In betere banen.

Jennissen, R. (red.) (2011a). De Nederlandse migratiekaart. Achtergronden en ontwikkelingen van verschillende migratietypen. Den Haag: Boom, Juridische uitgevers.

Kremer, M. (1999) Van zorgplicht naar burgerrecht: mantelzorgen burgerschap in Europa.

Kremer, M. (2000) Tussen bijstand zn baan: alleenstaande moeders in Nederland en de verenigde staten.

Lucassen, L. & Lucassen, J. (2011). Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie. Amsterdam: Bert Bakker.

Meer dan 1 op 10 arbeidsongevallen gebeurt op weg naar het werk. Het Laatste Nieuws, Za. 28 Apr. 2018, Pagina 0

Morel,T. Vanhootegem, H. De impact van lokaal woonbeleid. Samenleving & Politiek, nr. 7, p. 63-68

Nog steeds veel arbeidsongevallen in Belgische bouw, sector wil aantal halveren tegen 2020
De Redactie , Vr. 22 Jun. 2018

Nyfer (2010). Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen. Rapport in opdracht van de kamerfractie van de pvv. Utrecht: Nyfer.

Oecd (2016). Recruiting immigrant workers. The Netherlands. Parijs: oecd

RSZ (2004). Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid opgenomen werknemers voor de vier kwartalen van… Brussel: Rijksdienst voor sociale zekerheid.

Stevens, Y. (2007). Het financiële leed van de pensioenen. Antwerpen

Vanbladel, E. (2004). Arbeidsongevallen: Vergelijkende studie tussen België en Frankrijk. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.

Vandercruyssen, C. (2006). Aangifte sociaal risico (ASR) binnen het E-government van de sociale zekerheid. (eindwerk) Kortrijk: IPSOC. Geraadpleegd via Limo.

Vandersteen, M. Pots, P. Berghs, K. Vanachter, O. (2006) Arbeidsongevallen: een werkbare benadering. Kortrijk: UGA.

Verdeyen, V. Put, J. ( 2009). Arbeidsongevallen. Mechelen: Kluwer.

Walther, K. Römisch, K. Gesundheit inklusive: Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit.
Wo. 07 Nov. 2018, Pagina 0.