Kruispuntbank Van De Sociale Zekerheid

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
-> Willebroekkaai 38 1000 Brussel
-> 02 741 83 11
-> eb.vogf.zsk|tnemeganam#eb.vogf.zsk|tnemeganam
-> Belgische federale overheidsdienst o.l.v. het FOD Sociale Zekerheid en wordt behouwt als motor coördinatie van e-government in de Sociale Zekerheid.