Madison Trempont

Bron basis tekst
Heylen, V. (2012). Het statistisch voorspellen van het risico op langdurige werkloosheid. Geraadpleegd op 22 oktober 2018 via http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2013/197_statistisch_voorspellen.pdf

Gebruikte bronnen analyse top 5
Payne C. & Payne J. (2000), Early identification of the long-term unemployed, PSI Research Discussion Paper, London.

Riipinen T. (2011), Risk profiling of long-term unemployed in Finland, Presentation for the PES Dialogue Conference, 8th of September 2011, Brussels.

Heylen V. (2010), Duration dependence in Flemish unemployment data, WSE Report, Leuven

Bollens J., Heylen V. & Vos S. (2003), Screening van de arbeidsmarktrijpheid tegen de achtergrond van een preventief activerend arbeidsmaktbeleid, HIVA-K.U.Leuven, Leuven.

Debauche E. & Georges N. (2007), Construire un modèle de profilage des demandeurs d’emploi: défi statistique ou défi politique?, Centre d’études de l’emploi, Noisy-le-Grand.

Overige bronnen
Black D., Smith J. , Berger M. & Noel B. (2003), Is the threat of reemployment services more effective than the services themselves? Evidence from random assignment in the UI system, The American Economic Review, Vol 93, No 4, p.1313-1327.

Bollens J., Heylen V. & Vos S. (2003), Screening van de arbeidsmarktrijpheid tegen de achtergrond van een preventief activerend arbeidsmaktbeleid, HIVA-K.U.Leuven, Leuven.

Brimrose J., Barnes S.A., Brown A., Hasluck C. & Behle H. (2007), Skills diagnostics and screening tools: a literature review. Department for Work and Pensions Research report No 459, Warwick Institute for Employment Reasearch, Warwick.

Collewet M., Gravesteijn J., de Koning J. (2009), Diagnose-instrumenten bij re-integratie: ervaringen uit zeven landen over de afgelopen 20 jaar, Paper voor de Nederlandse Arbeidsmarktdag, 14 oktober 2009, SER, Den Haag.

Debauche E. & Georges N. (2007), Construire un modèle de profilage des demandeurs d’emploi: défi statistique ou défi politique?, Centre d’études de l’emploi, Noisy-le-Grand.

Desmet L. (2010), Een onderzoek naar de determinanten van de uitstroom naar werk, Directie Statistieken en Studies RVA.

Hasluck C. (2008), The use of statistical profiling for targeting employment services: The international experience, in Di Domenico G. & Spattini S. (eds.), New European approaches for longterm unemployment: What role for public employment services and what market for private stakeholders? Kluwer Law International, Nederland.

Heylen V. (2010), Duration dependence in Flemish unemployment data, WSE Report, Leuven.

Konle-Seidl R. (2011), Profiling systems for effective labour market integration. Use of profiling for resource allocation, action planning and matching. Mutual Learning Programme for Public Employment Services.

Mosley H. (2010), Reform of placement services. Peer Review on “Systematic Preventive Integration Approach (Support) for Jobseekers and Unemployed”, Mutual Learning Programme, Germany, 28-29 October.

Nationale Bank van België (2011), Jaarverslag 2010, Brussel.

O’Connell P., McGuinness S. & Kelly E. (2010), A statistical profiling model of long-term unemployment risk in Ireland, Working Paper no.345, ESRI.

O’Leary C. & Eberts R. (2010), Employment and training policy in the United States during the economic crisis. Upjohn Institute Working Paper, No 10-161.

Payne C. & Payne J. (2000), Early identification of the long-term unemployed, PSI Research Discussion Paper, London.

Riipinen T. (2011), Risk profiling of long-term unemployed in Finland, Presentation for the PES Dialogue Conference, 8th of September 2011, Brussels.

Bollens, J., & Heylen, V. (2010). Wat bepaalt de inzetbaarheid?; Op zoek naar mogelijke determinanten. Leuven: Acco.

Heylen, V. (2011). Duration dependence in Flemish unemployment data. Leuven.

Heylen, V. (2012). Activerend beleid. Wat werkt wanneer?: een literatuuroverzicht. Leuven.

Kelly, E., Mcguinness, S., & O’Connell, P. (2012). Transitions to long-term unemployment risk among young people : evidence from Ireland.

Davia, M., Mcguinness, S., & O’Connell, P. (2017). Determinants of regional differences in rates of overeducation in Europe.

Kelly, E., O’Connell, P., & Smyth, E. (2010). The economic returns to field of study and competencies among higher education graduates in Ireland.

Collewet, M., & de Koning, J. (2013). Hoe gezond is werken? Den Haag: Lemma.

Collewet, M., & Sauerman, J. (2017). Working hours and productivity. Labour Economics.

Collewet, M. (2014). Approaches to well-being, use of psychology and paternalism in economics. Kiel Institute for the World Economy.

Alaluf, M. (1992). De werkloosheidsverzekering in de jaren negentig. Leuven: Universitaire pers Leuven.

De Lathouwer, L. (2000). Schorsingsbeleid in de werkloosheidsverzekering en herintrede op de arbeidsmarkt. Brussel: Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden.

Frenken, W. (1982). De werkloosheidsverzekering 1970-1980. Brussel: VUB

Steunpunt WAV. (2005). Statistisch jaarverslag en beleidsoverzicht. De arbeidsmarkt in Vlaanderen. Brussel.

RSZ. (2001). Loontrekkende tewerkstelling voor het … kwartaal. Brussel.

Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. (1896-). Driemaandelijks tijdschrift van het ministerie van tewerkstelling en arbeid. Arbeidsblad. Brussel.

Leagre, S. (2008). Een job gezocht!? Een langdurige werkloosheid. Kortrijk: IPSOC.

Verreydt, K. (2009). Gevolgen van langdurige werkloosheid. Antwerpen: Lessius Hogeschool.

Arts, E. (2010). De psychologische gevolgen van langdurige werkloosheid. Antwerpen: Lessius Hogeschool.

Routh, G. (1986). Unemployment: Economic Perspectives. London: Palgrave Macmillan.

Matthiessen, L. (1981). Unemployment: Macro and Micro-Economic Explanations. London: Palgrave Macmillan.

Albanesy, S. (2017). The Gender Unemployment Gap. United States: University of Pittsburgh.

Jones, D. (2018, 11 december). Britse werkloosheid stabiel. ABM Financial News.

Van Peteghem, J. (2018, 19 december). De Belgen worden steeds gelukkiger. Doorbraak.

De Brabander, L. (2018, 18 december). Het rechtse opbod rond migratie loopt steeds verder uit de hand. Knack.

Collewet, M. (2006). Courrier des Pays de l‘Est. Paris: La documentation française.

Roche, W., O’Connell, P. & Prothero, A. (2017). Austerity and Recovery in Ireland. New York: Oxford University Press.

Bollens, J., Heylen, V. & Vos, S. (2003). Screening van de arbeidsmarktrijpheid, tegen de achtergrond van een preventief activerend arbeidsmarktbeleid. Leuven: KUL Hoger Instituut voor de Arbeid.

Hilversum. (2013). Werkloos in Crisistijd. Nederland.

VRT. (2010). Panorama: Ze Pakken ons Werk af. Brussel.

Levantaci, A. (datum niet gekend). Mensen van de Vierde Wereld: Gevangen in een Kringloop van Armoede. Houthalen – Helchteren.

Coppens, M. (2017). PC 307 - makelarij en de verzekeringsagentschappen: Protocolakkoord. Gent: Vrij van zegel.

Algemeen regelement voor de bescherming van de arbeid IV (art. 724-828), 27/09/1947.

Algemeen regelement voor de bescherming van de arbeid V (art. 829 - 849), 27/09/1947.

Algemeen regelement voor de bescherming van de arbeid III (art. 184 – N5*723 quinquies), 27/09/1947.

RVA (2017). De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen. P.2.

VDAB. (2018). Trends en cijfers. Brussel.