Marc Elchardus

Marc Elchardus
Hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is gespecialiseerd in cultuursociologie, sociologie van de tijdsordening, democratie, hedendaagse ontwikkelingen van opvattingen en houdingen en wijzen van denken en voelen.