Marc Swyngedouw

Marc Swyngedouw
Makers van mijn basistekst De Vlaming over zijn sociale zekerheid' voor wat hoort, wat.
Master in statistiek