Mee

MEE
-> 0900 999 8888
-> Academie (breed aanbod van training, scholing en kennisdeling), clientondersteuning (mensen met een beperking die willen deelnemen in de samenleving) en participatieprojecten (extra ondersteuning voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
-> Mensen die moeilijkheden bevinden om toe te treden tot de maatschappij