N

Nationale solidariteit
-> Fiscalisering financiering sociale bescherming:
• Sociale zekerheid: gedeeltelijk
• Sociale bijstand: volledig

Nefast
-> Uiteenzetting met ongunstige gevolgen

Nomenclatuur
-> Het geheel van vaste regels waarnaar de namen in een vak van wetenschap worden gegeven en ook de aldus vastgestelde namen als stelsel.