Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn

OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
-> Regiogebonden
-> Verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger