Organisaties

Organisaties:
MEE
-> 0900 999 8888
-> Academie (breed aanbod van training, scholing en kennisdeling), clientondersteuning (mensen met een beperking die willen deelnemen in de samenleving) en participatieprojecten (extra ondersteuning voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
-> Mensen die moeilijkheden bevinden om toe te treden tot de maatschappij

SMDD
-> Schiekade 830, 3032 AL Rotterdam
-> Maatschappelijke dienst zonder overnachting, gezondheids- en welzijnszorg
-> Mensen met behoefte aan niet-niet-residentiële gezondheids- en welzijnszorg

Wmo-loket
-> 0344-637425, ln.leit|omwofni#ln.leit|omwofni
-> Zorgen dat personen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en dat ze actief kunnen meedoen in onze samenleving. Ook als ze een beperking of belemmering hebben.
-> Personen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen

Woningcorporatie
-> 010 - 422 48 66, ln.seitaroprocgninow|ofni#ln.seitaroprocgninow|ofni,
ln.xetahned|ofni#ln.xetahned|ofni
-> Onderneming die zich bezighoudt met het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte
-> Mensen die nood hebben aan een betaalbare huur

DAC: het derde arbeidscircuit
->02 553 08 61, eb.nerednaalv.esw|cad#eb.nerednaalv.esw|cad
-> Doel van de maatregel was structureel werklozen tewerk te stellen voor activiteiten in de niet-commerciële sector

RVA: Rijksdienst voor arbeidsvoorzieningen
->02 542 16 11, Charleroise Steenweg 60, 1060 Brussel
-> Een Belgische federale openbare instelling die voornamelijk waakt over het recht op werkloosheidsverzekering in België

DVZ: Dienst Vreemdelingenzaken
-> 02 793 80 00
-> Pachecolaan 44, 1000 Brussel
-> De dienst verzekert het beheer van de immigratiestomen in samenwerking met verschillende partners, waakt over de toegang van vreemdelingen tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
-> Regiogebonden
-> Verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
-> +33 1 45 24 82 00
-> Rue André Pascal 2, 75775 Paris Cedex 16
-> Hun doel is het bevorderen van beleid dat het economische en sociale welzijn van mensen over de hele wereld zal verbeteren

BuSO: Buitengewoon Secundair onderwijs
-> Geen algemene contactgegevens
->Biedt een secundaire opleiding aan jongeren die een handicap of leer/opvoedingsmoeilijkheden hebben.

KU Leuven
-> +32 16 32 40 10
-> Mail verschillend volgens afdeling
-> Oude Markt 13 - bus 5500, 3000 Leuven
-> De katholieke universiteit van Leuven, die heel wat verschillende opleidingen biedt.

VAPH: Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap
-> +32 22 25 84 11
-> Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel
-> Biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.

VDAB
-> +32 80 03 07 00
-> eb.badv|ofni#eb.badv|ofni
-> Helpt werklozen tot een job door onder andere vacatures door te sturen.

Centrum sociologisch onderzoek
-> KU Leuven
-> Verschillende specialisten in de sociologie die samenwerkingen
-> e-mail Marina Franckx
->Tel: 32 (0)16 32 30 50

Sociaal en politiek opinie onderzoek
-> KU Leuven
-> alles over politieke zaken
-> op nationaal vlak
-> Tel: +32 16 32 31 59

Sociale overheidsuitgaven in België (federale overheidsdienst)
-> Kruidtuinlaan 50 bus 100 Brussel 1000
-> 080098799
-> verschillende opdrachten maar vooral sociale rechten toekennen, sociale zekerheid in kaart brengen.

Oxford university press
-> opgericht in 1586
-> hoofdvesteging in het Verenigd Koninkrijk
-> CEO: Nigel Portwood
-> universiteitsuitgeverij

Vrije universiteit Brussel
-> Hoofdcampus Elsene
-> opgericht 1969
-> vrij onderwijs

Katholieke universiteit Brussel
-> Nu ook gevestigd in Leuven
-> Hoofdcampus Koekelberg
-> Oprichting 1969

Harvard University Press
-> 79 Garden Street Cambridge, MA 02138, USA
-> Tel: 6174952600
-> alles over justitie