P

Paritair bestuur
-> Belgisch overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

Pleitbezorger
-> Iemand die iets verdedigt (advocaat)

Prominent
-> Vooraanstaand, belangrijk, opvallend