R

Reciprociteit
-> Sociaal organisme waaruit een verschijnsel van een organisme een andere dienst verleend

Reduceren
-> Verminderen.

Referentiebudgetten
-> Geprijsde korven van goederen en diensten die weerspiegelen wat noodzakelijk is voor gezinnen om een bepaald levensstandaard te bereiken.

Repartitietechniek
-> Inkomsten worden uit sociale bijdragen en uit subsidies onmiddellijk gebruikt als uitkeringen voor de personen die op dat moment gerechtigd zijn.