S

Significant
-> Veelbetekenend.

Situationeel isolement
-> Het ontbreken van ondersteunende relaties in het persoonlijke leven.

Sociaal weerbaren
-> Mensen zijn sociaal weerbaar als zij beschikken over een netwerk met personen die hun praktisch, emotioneel, en sociaal kunnen ondersteunen en in staat zijn om dit netwerk bij problemen te mobiliseren.

spilindex
-> Bepaalde stand van het indexcijfers waarboven aanpassing plaatsvindt van de lonen en de sociale uitkeringen.

Structureel isolement
-> Ouderen die al vele jaren in sociaal isolement verkeren.