Specialisten

Specialisten
Tijn Laenen
Koen abs
Bart Meuleman
Marc Swyngedouw
Makers van mijn basistekst ' De Vlaming over zijn sociale zekerheid' voor wat hoort, wat.

Herman Deleeck
Autonoom

Marc Elchardus
Hogelaar sociologie

G.A Van Oorschot
Werkte voor het centrum van sociologisch onderzoek, doet faculiteit in de wetenschap

Nico Reeskens
Assistant professor van Tilburg

Pierre Rosanvallon
Onderzoekshoogleraar sociaal beleid aan de School of Social Policy, Sociology and Social Research van de Universiteit van Kent.

Peter Taylor-Gooby
Onderzoekshoogleraar sociaal beleid aan de School of Social Policy, Sociology and Social Research van de Universiteit van Kent.

Bea Cantillon
Hoogleraar en directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen

Findlay
Een onderzoeker in sociale en culturele geografie, hij leidt enkele pro

Giddens
Een Brits socioloog en politicus, bekend om zijn structuratietheorie en holistische kijk op de samenleving, word gezien als één van de meest vooraanstaande hedendaagse sociologen

Machielse
Professor Empowerment of Vulnerable Older People. Member of the Research group "Humanist Traditions, Meaning in Life, Resilience, and Aging Well' of the University of Humanistic Studies, Utrecht, the Netherlands

Van Campen
Studeerde Psychologie, promoveerde bij de vakgroep Kunstgeschiedenis in Utrecht. werkte als onderzoeker kwaliteit van leven en zorg bij het NIVEL

Paul Black
Paul Black heeft gestudeerd aan de universiteit van Birmingham in Engeland waar hij een eerste diploma fysica behaalde. Daarna behaalde hij nog een doctoraat in kristallografie in het laboratorium in Cambridge. Na een tijdje begon hij meer interesse te krijgen voor de opvoedingswetenschappen. Hij is in deze sector ook nog prof geweest.

Randall W. Eberts
Randall W. Eberts onderzoekt vooral de publieke werkkrachten. Hij verkiest hierbij de statistische methode. In zijn huidige studie onderzoekt hij partnerschappen in werkkracht evolutie en economische evolutie.

Christopher J. O’Leary
Christopher J. O’Leary is een economist. Hij deed een onderzoek over verzekering bij werklozen. Voor dit experiment werd hij door heel wat instellingen ondersteunt. Hij was zelfs verkozen tot de academie voor sociale zekerheid in 1999.

Michael Rosholm
Michael Rosholm komt uit Denemarken. Hij is een professor en behoort tot het domein van economie en bedrijfseconomie. Hij werkt in de universiteit van Aarhus en publiceerde al heel wat werken rond economie.