Statistieken

Statistieken:

Statistiek arbeidsongevallen
-> via de site van fedris

Statistiek Kerncijfers van de sociale bescherming in België
-> via de site Social Security

Statistiek over armoederisicopercentage
-> Via de site statistiek Vlaanderen

Statistiek over de niet –werkende werkzoekenden, in het Vlaamse Gewest
-> Via de site statistiek Vlaanderen

Statistiek over de vergrijzing van België
-> via de site Social Security

Statistiek over de evolutie van de erkende beroepsziekte in 2013
-> via de site Social Security

Statistiek Ontvangsten en uitgaven van de sociale bescherming in België
-> via de site Social Security
-> www.socialsecurity.belgium.be
-> Het gaat over cijfers van de financiële situatie van de sociale bescherming (2013) waarbij de FOD die verzamelt en ter beschikking stelt van beleidsmakers en onderzoekers.

Statistiek over het gemiddeld inkomen van de belg in 2015
-> Via de site Statbel België in cijfers
-> www.statbel.fgov.be
-> Het gaat over cijfers van 2015. De doelgroep zijn alle mensen die hierin geïnteresseerd zijn en meer informatie willen weten over het gemiddeld inkomen van de Belg. Dit werd gepubliceerd op 26 oktober 2017.

statistiek sociale bescherming
-> Dit is de statistiek over de kost van sociale bescherming, dan kwam ik op de site centraal bureau van statistiek te recht
->Sociale overheidsdienst ( 2009) geraadpleegd op 20 november 2018

statistiek uitkering
-> via de site RIZIV
->daar heb ik gekozen voor werkloosheid, daarna voor uitkeringen en dan kwam ik bij deze statistiek terecht. Het bespreekt de uitkering per leeftijdsgroep en geslacht.
-> riziv ( 2014) geraadpleegd op 20 november 2018

Statistiek uitgeven voor de prestaties in het werknemersstelsel
-> via FOD sociale zekerheid

Statistiek uitkeringsgerechtigden
-> via de site van FPD

Statistiek vergoede werklozen 2017
-> Via de site van RVA
-> RVA (2017). De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen. P.2.

Statistiek werkloosheid 2016,2017 en 2018
-> Via de site van VDAB
-> VDAB. (2018). Trends en cijfers. Brussel.