V

Verticale solidariteit
-> Wederzijdse relatie tussen premie en schadeloosstelling (prestatie).

Verzekeringsprincipe
-> Houdt in dat het recht op uitkering afhankelijk is van het betalen van premies en dat de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de hoogte van de betaalde premies.

Verzorgingsstaat
-> Sociaal systeem waarin de staat primaire verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van zijn burgers, zoals in kwesties van gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid.