Vlaamse Agentschap Voor Personen Met Een Handicap

VAPH: Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap
-> +32 22 25 84 11
-> Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel
-> Biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.