Yildiz Pamuk

Bron basistekst
Notten, (2013), Journal of Social Intervention: Theory and Practice. De teruggezette verzorgingsstaat : Opvoeding in het kwadraat, (22), 188-200.

Bronnenlijst Top-5
Vries, D. de (2013). Ten onder aan zijn eigen succes. Historisch Nieuwsblad, 22(3), 59–65.

Decreus, Th. (2013). Een paradijs waait uit de storm. Antwerpen: EPO.

Giesen, P. (2012). Overheid droomt van burger met discipline. De Volkskrant, 30 november, 4–5.

Jenkins, S. (2007). Thatcher and Sons. A Revolution in Three Acts. London: Allen Lane.

Notten, T. (2012b). 65 jaar zorgen om de jeugd. Pedagogiek in Praktijk, 17(69), 28–32.

Bibliografie
Notten, T., (2013), Journal of Social Intervention: Theory and Practice. De teruggezette verzorgingsstaat : Opvoeding in het kwadraat, (22), 188-200.

(Notten, 2013, p.192)

(Notten, 2013, p.188).

Decreus, Th. (2013). Een paradijs waait uit de storm. Antwerpen: EPO.

Hilhorst, P., & Zonneveld, M. (2013). De gewoonste zaak van de wereld. Radicaal kiezen voor de pedagogische civil society. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Jenkins, S. (2007). Thatcher and Sons. A Revolution in Three Acts. London: Allen Lane.

Notten, T., & Spierings, F. (Eds.) (2012). Zorgen om de jeugd. Tussen paniek en passende voorzieningen. Den Haag: Boom|Lemma.

WRR (2006). De verzorgingsstaat herwogen. Over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Notten, T. (2012a). Vleermuisouders en andere essays over het opgroeien in de stad. Antwerpen, Apeldoorn: Gar.

Giesen, P. (2012). Overheid droomt van burger met discipline. De Volkskrant, 30 november, 4–5.

Notten, T. (2007). Vuilheid, behoeftigheid, ziekte, onwetendheid, ledigheid – en de hedendaagse uitdagingen aan het verheffen en het verbinden. Sociale Interventie, 16(1), 55–62.

Notten, T. (2012b). 65 jaar zorgen om de jeugd. Pedagogiek in Praktijk, 17(69), 28–32.

Vries, D. de (2013). Ten onder aan zijn eigen succes. Historisch Nieuwsblad, 22(3), 59–65.

Notten, T, (2016), Werk in uitvoering : de verbouwing van de verzorgingsstaat?, Journal in intervention : theory en practice, (25), 62-68

Notten, T, (2005), Maatschappelijke dienstverlening, Journal in intervention : theory en practice, (14), 39-43

Notten, T., (2007), De verzorgingsstaat herwogen. Over verzorgen, verzekeren en verbinden, Journal in intervention : theory en practice, (16), 55-62

Decreus, T., (2013). Een paradijs waait uit de storm. Over markt, economie en verzet. Berchem EPO

Decreus, T., Callewaert, C., (2016).We leven in een bubbel die vroeg of laat zal barsten. Journalist Nick Meynen ontmaskert ons samenlevingsmodel. Berchem : EPO

Hilhorst, P., (2001). De wraak van de publieke zaak. Amsterdam : De Balie.

Hilhorst, P. (2003). Hirsi Ali en Abou Jahjah. De overeenkomst tussen twee omstreden boegdoelen. De multiculturele samenleving, 22/23, 18-20.

Hilhorst, P, (2016). Gemeenten zijn de nieuwe woonplaats van de verzorgingsstaat. Christen Democratische verkenning, 36, 97-105.

Agten, J. , & Asselberghs, L. (2001). OCMW Zakboekje: Beleid En Sociale Dienst. Mechelen : Kluwer.
Pieters, D. (2009). Onze sociale zekerheid : anders en beter. Kapellen : Peckmans.
Van Steenberge, J., & Janvier, R. (1989). Sociale zekerheid: Van de wieg tot het graf. Brussel: BRT.

Elchardus, M. (2000). De cultuur van de solidariteit: Zeven aanbevelingen voor grondig cultuurwerk. Journal of Social Intervention, 9, 27-32.

van Mens-Verhulst, J. (2012). Intergenerationeel denken: Ambivalenties en solidariteit. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 21(4), 28-48.

Heuvel, W. (2014). Geen fundament voor een participatiemaatschappij. Geron, 16(3), 33-37.c

Nevejan, H. (2001). DE actieve welvaartsstaat. Leuven : KU Leuven.

Leenen, M. (2009). Wat werkt ?!: Hoe gaan de welzijnsbureau’s van het OCMW Leuven om met het activeringsdisours?. Heverlee : Sociale School Leverlee.

Blomme, E. (2004). Werken aan kwaliteitszorg in het CLB : tevredenheidsonderzoek ook met betrekking tot huisbezoeken. Kortrijk : IPSOC

Nicaise, I. (2001). De actieve welvaartsstaat en de werkers van het elfde uur. Arbeid als antwoord op sociale uitsluiting. Standaard Uitgeverij : Antwerpen.

van Rompuy, P. (2005). De houdbaarheid van de Europese welvaartsstaat. KULeuven, Centrum voor Economische Studiën : Leuven.

Devos, H.& Pacolet, J. & Van Dender, K. (1996). Sociale zekerheid, vermogensvorming en demografische aspecten. HIVA : Leuven.

Veen, R. (2012). The transformation of solidarity: Changing risks and the future of the welfare state (Changing welfare states). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Waglé. & Udaya, R. (2013). The heterogeneity link of the welfare state and redistribution: Ethnic heterogeneity, welfare state policies, poverty, and inequality in high income countries. Cham ; New York: Springer.

Powell, J. (2009). The welfare state in post-industrial society: A global perspective. Dordrecht ; London: Springer.

Van Craeynest, B. (14 november 2018). Vergeet zware beroepen. De tijd, 11.

Van Craeynest, B. (12 december 2018).We kunnen ons niet meer veroorloven middelmatig te zijn. De tijd, 10.

Dewulf, K. (10 december 2018). Totale impasse, geen perspectief. De Standaard, 38.

Notten, T., (2014), Journal of Social Intervention: Theory and Practice. De volkshogeschool in Nederland : Van volksbeweging naar participatiesamenleving en terug, (23), 127-143.

Notten , T., (2009), Journal of Social Intervention: Theory and Practice: Zorgen om het onderwijs : tussen uitval en integratie. (18), 98-109.

Van der Meer, M., & de Beer Paul & van Gestel, N., (2009), Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat : Verandering en in de organisatie van de sociale zekerheid. Amsterdam : University Press.

(VRT CANVAS,2009)

(Wuytack Fabio, 2011)

(OCMW Brugge, 2004)

(Federale Overheid. (2018). OCMW. Geraadpleegd op 7 december 2018, op https://www.belgium.be/nl/familie/sociale_steun/ocmw )

VRT. Radio1. (2018).Geraadpleegd via www.radio1.be

(BS, 2018)

(BS, 2018)

(Decr., 2015)

Vlaanderen.Vlaamse Armoedemonitor. (2017). Geraadpleegd via https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/vlaamse-armoedemonitor-2017.pdf

Armoedebestrijding. Feiten & cijfers. (2018). Geraadpleegd via https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/vlaamse-armoedemonitor-2017.pdf